RÖTTGER'S VÆRKTØJ A/S      RUGÅRDSVEJ 433    5210 ODENSE NV      TLF.65942105     FAX.65943205      mail@roettger.dk

RÖTTGER'S
VÆRKTØJ A/S

 

Starthulsgnister

   

 

Agiedrill CNC-styret
Starthulsgnister

Tekniske data:
0,3 til 3,0mm elektrodediameter.
Arbejdsområde.
 XYZ: 300x200x300mm.
Max boredybde = 200 mm